แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

chasuble

กาสุลา

กาสุลาเป็นเสื้อคลุมสีต่างๆ ที่ใช้สำหรับผู้ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ตามปกติจะเป็นสีเขียว ขาว ม่วง และแดง จะใส่สีใดย่อมขึ้นกับเทศกาลหรือวันในปีพิธีกรรม