แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

celebrant resize

ศาสนบริกร

เราเรียกผู้ที่นำพิธีนมัสการในพระศาสนจักรว่า ศาสนบริกร เพราะเขาเป็นผู้ช่วยให้ทุกคนเฉลิมฉลองความรักของพระเจ้า