แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
heavenstairwayสวรรค์เหมือนกับอะไร

ในพระคัมภีร์ให้ภาพพจน์ที่สวยงาม บอกเราเกี่ยวกับสวรรค์ว่าเหมือนกับอะไร ในโลกของเรา เราคิดว่าทองคำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทองคำมีราคาสูง แต่ในสวรรค์ถนนสายต่างๆ ทำด้วยทองคำ เราจะเดินบนนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะวาดมโนภาพถึงสวรรค์คือเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้น และสนุกสนานแบบที่เราไม่เคยมีมาก่อน แต่สวรรค์เหมือนกับอะไรที่มากกว่านี้มาก ดีกว่ามาก พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า พระองค์ทรงดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เพื่อเสด็จสู่สวรรค์ และจัดเตรียมสถานที่ให้พวกเขา  พระองค์ทรงมีที่ที่พิเศษสำหรับเรา ที่นั่นจะไม่มีการร้องไห้ หรือความเศร้าโศก ที่นั่นเราจะมีแต่ความยินดี

ข้อความสำคัญ
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ในบ้านพระบิดาของเรา มีที่พำนักมากมาย ถ้าไม่มี เราคงบอกท่านแล้ว เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่าน และเมื่อเราไป และเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วย เพื่อว่าเราอยู่ที่ใด ท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:2-3)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
อิสยาห์ 60:17; วิวรณ์ 21:21

คำถามที่เกี่ยวข้อง
  • ในสวรรค์เราจะทำอะไร
  • ถนนในสวรรค์สร้างด้วยทองคำจริงๆ หรือแค่ทาสีทอง