แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ที่อยู่นอกอวกาศด้วยหรือ
12331972-illustration-of-a-green-alien-isolated-on-a-white-backgroundแม้ว่ามีคนจำนวนมากพูดถึงสิ่งสร้างที่อยู่นอกอวกาศ ไม่มีใครทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์จริง  ส่วนมากที่กล่าวถึงชีวิตในลักษณะอื่นๆ นั้นมาจากภาพยนตร์ที่ทำให้เราเชื่อ และสิ่งที่มนุษย์วาดมโนภาพกลายเป็นจริง แต่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตในส่วนอื่นๆ ของจักรวาล พระเจ้าก็ทรงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้น เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้รับผิดชอบจักรวาลทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกชีวิตในทุกที่ ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหน

ข้อความสำคัญ    พระเป็นเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้ เทพนิกรบัลลังก์ เทพนิกรนาย เทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอำนาจ ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิ้น ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ (โคโลสี 1:16)

 

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
ปฐมกาล 1:1 เมื่อ​แรกเริ่ม​นั้น ​พระ​เจ้า​ทรง​เนรมิต​สร้าง​ฟ้า​และ​แผ่นดิน
1 พงศาวดาร 29:11-12  ​ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ ​ความ​ยิ่งใหญ่ ​พระ​อานุภาพ ​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์ ​ความ​สูงส่ง​และ​ความ​รุ่ง​เรือง​เป็น​ของ​พระ​องค์ สิ่ง​ทั้งปวง​ที่อยู่​ใน​สวรรค์​และ​บน​แผ่น​ดิน​ล้วน​เป็น​ของ​พระ​องค์ ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ ​พระ​อาณา​จักร​เป็น​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​ได้​รับ​การ​เทิดทูน​เป็น​ผู้นำ​เหนือ​ทุกสิ่ง​ ​ทั้ง​ความ​มั่งคั่ง​และ​เกียรติยศ​มา​จาก​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​ปกครอง​ทุกสิ่ง พละกำลัง​และ​อานุภาพ​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ ​ความ​ยิ่งใหญ่​และ​อำนาจ​ต่างๆ ล้วน​มา​จาก​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง 

  • มีมนุษย์ต่างดาว (เอเลียน) อยู่นอกโลกหรือ
  • ทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างเทพแห่งสงคราม (มาร์ส) และเทพแห่งสวรรค์ (จูปิเตอร์)