แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราพูดว่า “ขึ้นสวรรค์ ได้ไหม” แล้วสวรรค์อยู่ที่ไหนแน่ล่ะ


    เมื่อคุณคิดเกี่ยวกับพระเจ้า คุณจินตนาการได้ไหมว่า พระองค์ประทับอยู่ ณ แห่งหนใดในท้องฟ้าล่ะ หลายคนคิดเช่นนั้น หลังจากนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จไปสวรรค์หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ประทับในท้องฟ้าและทรงเลือนหายไป พูดคุยถึงภาพที่น่าประหลาดใจ
    ปกติสวรรรค์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้สำหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นบนโลก อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนเพื่อนในจินตนาการที่เป็นเด็กน้อยที่อาจเป็นจริง – เราเพียงไม่สามารถเห็นได้เท่านั้น

    หลายครั้งมนุษย์ได้รับการอนุญาตให้มองสวรรค์ หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า มนุษย์ที่มีชื่อว่า สเตเฟนกลายเป็นศิษย์ของพระองค์และถูกทุ่มด้วยหินให้ตายเพราะความเชื่อในพระเยซูเจ้า เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พระองค์ทอดพระเนตรว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออก และเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า” (กจ 7.56) คุณไม่ได้ฝันถึงสิ่งนี้ แต่คุณเห็นสวรรค์จริงๆ
    เราไม่รู้อย่างแน่ชัดว่า สวรรค์อยู่ที่ไหน สวรรค์อาจเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล หรืออาจเป็นจักรวาลอื่น – พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเรา ถ้าคุณได้อ่านหรือดูนิยายวิทยาศาสตร์ คุณอาจรู้เกี่ยวกับ “จักรวาลคู่ขนาน” ขณะที่สถานที่เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องมีอยู่ สวรรค์ก็มีอยู่จริง อาจเป็นจักรวาลที่อยู่ใกล้ๆ กัน ปกปิดซ่อนไว้ แต่หลายครั้งก็เปิดเผยเรารู้ว่าสวรรค์อยู่ที่ไหน พระเยซูเจ้าก็อยู่ที่นั่น พร้อมกับคนที่รู้จักพระเยซูเจ้าและคนที่ตายไปแล้ว วันหนึ่งถ้าเรารักพระเยซูเจ้า เราจะอยู่ที่นั่นด้วย ถ้าพระองค์เสด็จมาสู่โลกนี้ก่อนเราตาย เราจะพบพระองค์ในอากาศ