แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมนรกจึงมืดถ้ามีไฟ

hell-boundพระคัมภีร์ใช้ภาพพจน์มากมาย เพื่อให้เรามีความคิดว่าสวรรค์และนรกเหมือนกับอะไร ไฟ หมายถึงการเผาไหม้และความเจ็บปวด เด็กๆ คงจำได้เมื่อเธอเป็นไข้และเจ็บปวด เธอจะรู้สึกเหมือนตัวกำลังไหม้ แต่ไม่มีไฟ ความมืด หมายถึง ความโดดเดี่ยว เธอลองนึกภาพตัวเองที่นั่งอยู่คนเดียวในที่มืดสนิท ไม่มีอะไรเลย สิ่งที่พระเจ้าบอกเราคือ นรกเป็นสถานที่น่าหวาดกลัว แน่นอนว่าเราไม่อยากไป

ข้อความที่สำคัญ
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แต่บุตรแห่งอาณาจักรจะถูกขับไล่ออกไปในที่มืดข้างนอก ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง” (มัทธิว 8:12)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    
ลูกา 16:28;
 เพราะลูกยังมีพี่น้องอีกห้าคน ขอให้ลาซารัสเตือนเขาอย่าให้มายังสถานที่ทรมานแห่งนี้เลย
วิวรณ์ 20:15
ผู้ใดไม่มีชื่อบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกโยนลงในทะเลไฟ
คำถามที่เกี่ยวข้อง    

  • ในนรกจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆ
  • นรกเหมือนกับอะไร

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู    
เด็กๆ มีความคิดสับสนเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องนรก พวกเขาได้รับฟังว่านรกเป็นสถานที่มืด (มัทธิว 8:12) และยังเป็นทะเลไฟ (วิวรณ์ 19:20) (บางครั้งเด็กอาจเคยได้ยินว่าเป็นสถานที่ที่หนาวจัด) แทนที่จะให้ความหมายของการเปรียบเทียบตรงๆ     ให้เด็กๆ ได้รับภาพจำลองที่เป็นรูปธรรม