แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

vocation

กระแสเรียก หมายถึง “การเรียก” กระแสเรียกคริสตชนเป็นการถูกเรียกโดยพระเจ้าให้รับใช้ประชากรของพระองค์ แต่ละคนนั้นได้รับกระแสเรียกตั้งแต่เมื่อรับศีลล้างบาป