แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

temptation

การผจญ

การผจญเกิดขึ้นเมื่อเราอยากกระทำบางสิ่งที่ไม่ควรจะทำ การถูกผจญนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่จะกลายเป็นความผิดเมื่อเรากระทำสิ่งนั้น