แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

sin

บาป เป็นการที่เราเลือกทำสิ่งที่ผิด ซึ่งทำร้ายผู้อื่นและตัวเราเองด้วย เมื่อเราทำบาป เราก็หันออกไปจากพระเจ้า แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ยังคงรักเราต่อไปเสมอ