แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Satan

ซาตาน คือชื่อที่พระเยซูเจ้าทรงใช้เรียกมารผจญหรือปีศาจ ผู้ซึ่งพยายามแยกเราออกจากพระเจ้าองค์แห่งความรัก และเป็นอุปสรรคให้เราทำสิ่งที่ถูกต้อง