แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้นและตกได้อย่างไร

sunrise wallpaperพระเจ้าทรงสร้างกฎต่างๆด้วยพระฤทธานุภาพเพื่อปกครองจักรวาล  กฎเหล่านี้ควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  โลก  และดาวเคราะห์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น กฎอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “แรงโน้มถ่วง” ดึงวัตถุเข้าหากันและกัน  กฎธรรมชาติที่ควบคุมสภาพอากาศ มีพลังหลายอย่างที่ใช้ในการคำนวณสภาพอากาศว่าวันใดจะมีแดดออก มีเมฆมาก อากาศร้อนหรือเย็น  อย่างเช่นความร้อนจากดวงอาทิตย์ กระแสน้ำในมหาสมุทร ลม และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย

พระเจ้าทรงจัดตั้งกฎต่างๆ เพื่อทำให้พลังทั้งหมดเหล่านี้ทำงานร่วมกัน และเพราะพระเจ้าทรงควบคุมจักรวาลทั้งมวล พระองค์ทรงสามารถหยุดกฎต่างๆ ได้ถ้าทรงปรารถนา นำฝนมาให้แก่แผ่นดินที่แห้งแล้ง หรือทรงประทานให้มีแสงอาทิตย์ส่องในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม อำนาจของพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่มากมาย ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง


ข้อความสำคัญ    

  • ท้องฟ้าประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
  • แผ่นฟ้าบอกเล่าผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์ (สดุดี 19:1)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง  

โยชูวา 10:13; 1 พงศ์กษัตริย์ 18:1...;
2 พงศ์กษัตริย์  20:8-11; 2 พงศวดาร 7:12;  สดุดี 19:1-6; 104:19; 148:3; ฮีบรู 1:2-3

คำถามที่เกี่ยวข้อง     

  • พระเจ้าทรงสร้างสภาพอากาศอย่างไร
  • ถ้าพระเจ้าทรงสร้างสภาพอากาศ พรุ่งนี้จะมีแดดได้ไหม


สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู    

ส่วนหนึ่งของเนื้อหานี้เป็นวิทยาศาสตร์ ถ้าเด็กๆ ของท่านรู้สึกแปลกใจว่าพลังของธรรมชาติทำงานได้อย่างไร อย่ากลัวที่จะส่งเสริมพวกเขาให้เรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อำนาจและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสามารถใช้แทนความเกรงขามและนมัสการพระเจ้าได้ ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระองค์ (เทียบ สดุดี 19)