แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงสร้างพายุพร้อมกับฟ้าแลบ และฟ้าผ่าได้อย่างไร

42150    พระเจ้าประทานกฎต่างๆ ให้ควบคุมลมฟ้าอากาศ พายุ ฟ้าคะนองเป็นส่วนหนึ่งของลมฟ้าอากาศ ถ้าไม่มีฝน ต้นหญ้า ดอกไม้ และพืชผลต่างๆจะไม่เติบโต    ฟ้าแลบและฟ้าผ่าเมื่อเกิดพายุมาจากกระแสไฟในอากาศและในโลก พระเจ้าทรงสามารถหยุดยั้งกฎธรรมชาติของพระองค์ แต่พระองค์ประทานกฎต่างๆ เพื่อให้โลกหมุนไป พระเจ้ามิได้ทรงส่งพายุมาเพื่อให้เรากลัวหรือทำร้ายเรา แต่พายุสามารถเป็นอันตรายได้ ดังนั้น เราจึงควรอยู่ให้ห่างจากแนวของพายุ และเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

ข้อความสำคัญ

  • หมู่เมฆเทน้ำลงมาดังโตรกธาร ฟากฟ้าก็คะนองครืนครั่น ฟ้าแลบแปลบปลาบเหมือนลูกธนู เสียงฟ้าร้องของพระองค์ดังกึกก้องในลมพายุ สายฟ้าแลบของพระองค์ส่องโลกให้สว่างไสว แผ่นดินหวั่นไหวและสั่นสะเทือน (สดุดี 77:17-18)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง    1 พงศ์กษัตริย์ 18:5-45; สดุดี 83:15

คำถามที่เกี่ยวข้อง     

  1. พระเจ้าทรงสร้างลมฟ้าอากาศให้ทำร้ายมนุษย์ และทำร้ายสิ่งของต่างๆ ได้อย่างไร
  2. พระเจ้าทรงสร้างลมฟ้าอากาศทุกๆ วันหรือ

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู    

  • ดังที่กล่าวแล้วในคำถามที่ 78 ว่าภัยพิบัติต่างๆ เป็นผลมาจากบาปที่เข้ามาในโลก แน่นอนว่าเราไม่ทราบสาเหตุทุกอย่างที่ทำให้เกิดพายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว พายุทอร์นาโด และภัยพิบัติที่น่ากลัวอื่นๆ แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติบางอย่างเห็นได้ชัดว่าเกิดจากการกระทำผิดต่อสภาพธรรมชาติ (เช่น การขุดแร่ การตัดไม้ทำลายป่า) หรือการวางแผนที่มีคุณภาพต่ำ (เช่น การสร้างตึกในที่ลุ่ม)