แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Palm Sunday

วันอาทิตย์ใบลาน เป็นวันอาทิตย์ก่อนสมโภชปัสกา ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า วันอาทิตย์แห่งพระมหาทรมาน ในวันอาทิตย์ใบลานเราถือใบลานเมื่อไปวัด ทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มท่ามกลางเสียงโห่ร้องของประชาชนที่โบกกิ่งปาล์มและต้อนรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์