แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Our Lady of Guadalupe

แม่พระแห่งกวาดาลูป

ในปี ค.ศ. 1531 พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มาแก่ชายเม็กซิกันยากจนคนหนึ่งนามว่า ยวง ดิเอโก และทรงบอกเขาให้ไปขอบิชอปให้สร้างวัด ณ ที่ตรงนั้น บิชอปจึงขอเครื่องหมายหนึ่งเพื่อยืนยัน แม้ตอนนั้นเป็นฤดูหนาว แต่ยวงก็สามารถพบดอกกุหลาบซึ่งขึ้นอยู่ในที่ที่พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มา รวมทั้งภาพของพระนางก็ได้ประทับตราอยู่ที่เสื้อคลุมของเขาด้วย จึงได้มีการสร้างวัดขึ้น ณ ที่นั้น และบรรดาผู้จาริกแสวงบุญได้เริ่มเดินทางไปที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราฉลองแม่พระแห่งกวาดาลูปในวันที่ 12 ธันวาคม