แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ordination

ศีลบวช เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เฉลิมฉลองคำสัญญาของสังฆานุกร พระสงฆ์ หรือบิชอป ผู้รับใช้ประชากรของพระเจ้า