แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Miracle

อัศจรรย์เป็นเหตุการณ์ที่น่าพิศวงและไม่ได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระพลานุภาพและความรักของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์มากมายเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่า พระองค์คือผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา