ค้นหา

Kamson BKK Update!!

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
870
7213
8083
223937
249285
10060544
Your IP: 54.224.166.141
2018-09-24 02:57

สถานะการเยี่ยมชม

มี 325 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

DSC 0435 รปสมมนา 3 resize

“การเขียนหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก”

    วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ คณะกรรมการร่างหลักสูตรจริยศึกษาฯ จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “การเขียนหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก” ซึ่งการสัมมนานี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักสูตรที่คณะต่าง ๆ ได้จัดทำมาแล้ว เพื่อให้หลักสูตรมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการร่างหลักสูตรจริยศึกษาฯ ดังต่อไปนี้

1. คุณพ่อเดชา          อาภรณ์รัตน์       เลขาธิการ สภาการศึกษาคาทอลิก
2. คุณพ่อจรัล           ทองปิยะภูมิ       จิตตาธิการ สภาการศึกษาคาทอลิก
3. คุณพ่อเอกรัตน์       หอมประทุม       ผู้จัดการ แผนกคริสตศาสนธรรม
4. คุณพ่อเชษฐา        ไชยเดช           ผู้ทรงคุณวุฒิ เขตการศึกษาที่ 5
5. ดร.สมลักษณ์         สุเมธ              ผู้ทรงคุณวุฒิ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6. คุณครูสุพัตร์          กิจเจริญ           ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
7. คุณครูสาวินี          เกษตรบริบูรณ์    ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
8. คุณครูธันยพร        ธาราเสยาไชย    ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
9. คุณครูนฤดี          จารุยาวงศ์         ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
10. คุณครูทัศนีย์      ทรัพย์วิไล          ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
11. คุณครูนพรัตน์     แพ่งสภา            ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
12. คุณครูเกศินี        คำสุข              ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
13. คุณครูนีรนุช        เหลือลมัย        ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
14. คุณครูเพชรรัตน์    รงควงศ์           ตัวแทนจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
15. คุณครูวิลาวรรณ    สุขชัย            ตัวแทนจากคณะภคินีพระหฤทัยฯ
16. คุณครูนิตยา        สิงห์สา           ตัวแทนจากคณะภคินีพระหฤทัยฯ
17. อ.สุมิตรา           พงศธร            ตัวแทนจากคณะอุร์สุลิน
18. คุณครูอนุพันธ์      กิจนิจชีวะ        ตัวแทนจากคณะอุร์สุลิน
19. คุณครูพงษ์นรินทร์   รัตนรังสิกุล    ตัวแทนจากคณะอุร์สุลิน
20. ภราดาประภาส     ศรีเจริญ         ตัวแทนจากคณะลาซาล
21. คุณครูวนิดา        สัพโส             ตัวแทนจากคณะลาซาล
22. คุณครูปิยะนันท์    ตันสุวงษ์        ตัวแทนจากคณะลาซาล
23. คุณครูมยุรี          ไชยารัศมี       ตัวแทนจากคณะลาซาล
24. ซิสเตอร์ชลธิชา    ฤทธิเนติกุล     ตัวแทนจากคณะภคินีพระราชินีมาเรีย    
25. คุณครูชโรธร        เจาฑาฑิต     ตัวแทนจากคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
26. คุณครูวิทูล          อิ่มใจ           ตัวแทนจากคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
27. คุณครูสุนันท์        เตียวประเสริฐ    ตัวแทนจากคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
28. คุณครูกมลา        สุริยพงศ์ประไพ    ตัวแทนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ตัวแทนจากคณะต่างๆ จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ โดยกำหนดการส่งงานแก้ไขภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลด เอกสารหลังการสัมมนาครั้งที่ 2

Bible Diary 2018

front 2018 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook