เพลง จากกัลวารีโอ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

จากกัลวารีโอ

จากเมืองมุ่งตรงกัลวาริโอ   
ร่มโพธิ์ชีวิตของเรานี่เอ๋ย
ร่มไทรที่รักหาใดเปรียบเปรย   
สุดเฉลยทุกข์ทนบนเนินแห่งนั้น
จากเนินไหลลงมาดังธารา   
โลหิตมังสาพาใจเป็นสุขนิรันดร์
ต่อชีวิตพระคริสต์มาผูกสัมพันธ์   
โอ้ชีวันฉันขอจงรักภักดี

รับ
แบกกางเขนฉันว่าลำบากยิ่งนัก   
แต่ด้วยควารักเหนือกว่าความทุกข์ที่มี
ท่านยอมทุกข์ทนจนสิ้นชีวี   
สิ้นครั้งนี้นำมาซึ่งความมีชัย
จากเนินกัลวารีโองามเด่น   
ดังเป็นชีวิตและจิตใจ
เมื่อมองพระองค์ครั้งใด   
พระพรชัยไหลหลั่งดังธารา