foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพลง จงอย่าได้กลัวเลย


1.    ข้าฯ ออกเดินทางจากที่เคยอยู่
แบกความหวาดกลัวและความอ่อนล้า
ทุกข์ร้อนมากมาย ประดังเข้ามา
หวังว่าจะพบพระองค์
ในความเงียบนั้นมีเสียงดังแผ่ว
เจ้ามาทำไมยังที่แห่งนี้
จงเดินกลับไปบนทางที่มี
เรายังต้องการตัวเจ้า

จงอย่าได้กลัวเลย เราอยู่กับเจ้าทุกเวลา
ป้องกันอันตราย แม้ในคืนที่มืดมิด
ข้าจะไม่กลัวสิ่งใด แม้ว่าจะหนาวร้อนเพียงใด
มีพระองค์ข้างกาย ข้าฯ จะไม่กลัวสิ่งใด
2. บนทางกางเขนที่พระทรงนำ ข้าฯ จะก้าวตามและไม่หวั่นไหว
ขอเพียงแต่ทรง นำทางข้าไป ยากเย็นเพียงใดไม่ท้อ
ในความมืดมิดมีแสงสว่าง
ในความอ้างว้างยังคงมีความหวัง
เพราะรู้ว่าพระจะเป็นพลังและจะนำทางข้าไป