foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เพลง ประตูแห่งความเชื่อ


1.    ดวงใจของเราพระเจ้าทรงหว่าน ด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวดี
ดวงใจดวงเดิมดวงนี้ ที่องค์พระจิตส่องสว่างนำทาง
ให้ความเชื่อของเราเติบโต เป็นดั่งเช่นต้นไม้ใหญ่
ยืนหยัดมั่นคงดำรงอยู่ในความจริง
2.    พระวาจาที่พระมอบให้ คือพลังในทุกๆ วัน
พร้อมดำเนินชีวิตด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลพระหรรษทาน
เป็นตะเกียงที่ส่องประกาย เป็นเกลือที่เค็มมิคลาย
ประกาศถึงพระราชัยของพระองค์

เพราะความรักพระเจ้า ผลักดันเราวันนี้ ให้มีชีวีเพื่อเป็นพยาน
ก้าวเข้ามาสู่ประตูแห่งความเชื่อที่รอเราอยู่
เปิดหัวใจและมองดูจะรับรู้ถึงพระเมตตา
โปรดนำเราในทางแห่งความหวัง รักและศรัทธา
ให้เรารู้ว่า ความเชื่อนั้นสร้างชีวิตให้สวยงาม
**ให้ทุกคนได้เข้ามา สู่ความรักที่แสนยิ่งใหญ่
เปิดหัวใจของทุกคนให้รับรู้ถึงพระเมตตา
บอกเรื่องราวความรักที่เรานั้นรับรู้เรื่อยมา
ให้ทุกๆ คนรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงรักเรามากเท่าไร
ให้ความเชื่อนั้นได้เติบโตในใจทุกคน