แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
alexis-carrel--1355--t-232x250xffffff-rw การภาวนาเป็นรูปแบบของพลังงานอันมีอำนาจสูงสุดซึ่งคนๆ หนึ่งสามารถผลิตได้  อิทธิพลของการภาวนาที่มีต่อจิตใจและร่างกายของมนุษย์ก็เปรียบได้กับอิทธิพลของต่อมต่างๆ ที่ยังเป็นความลับอยู่  การภาวนาเป็นแรงชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลก  การภาวนาช่วยค้ำจุนเราด้วยกำลังสนับสนุนที่ไหลเวียน

-  อเล็กซิส  คาร์เรล  -
ศัลยแพทย์ผู้ได้รับรางวัลโนเบิล