แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สวดภาวนาอย่างไร

1. อยู่ที่ไหนสวดที่นั่น  พระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งและพร้อมที่จะฟังเสมอ
2. สวดภาวนาทุกครั้งที่เป็นไปได้ในที่สงบเงียบที่คุณได้อยู่คนเดียว    เป็นการดีที่จะตั้งจิตใจมุ่งตรงไปถึงพระเจ้า  ไม่วอกแวก สับสนใจ
3. สวดภาวนาถึงพระเจ้าแบบง่ายๆ และเป็นธรรมชาติ เหมือนคุยกับเพื่อน บอกพระองค์ว่าคุณมีอะไรในใจ   ขอความช่วยเหลือจากคำภาวนาของคนอื่นด้วย
4. สวดภาวนาโดยคำนึงถึงสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อคุณ  ตอบสนองการวอนขอของคุณและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรเหล่านั้น

5. สวดภาวนาขอการโปรดให้อภัยสำหรับการทำสิ่งไร้ค่าของคุณ   พระเจ้านั้นจะอยู่ใกล้หัวใจที่สุภาพและเสียใจในความผิดของตนเสมอ
6. จงสวดภาวนาเพื่อสิ่งที่คุณต้องการ เป็นต้นสำหรับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น
7. จงสวดภาวนาเพื่อคนอื่น  ระลึกถึงสถานการณ์ที่พวกเขาได้ประสบ และความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการ
8. สวดภาวนาเพื่อความต้องการของโลก   วอนขอพระองค์โปรดประทานสิ่งที่ดีกว่า และเสนอสิ่งที่คุณจะช่วยพระองค์ทำด้วย
9.เหนือสิ่งอื่นใด ให้เราภาวนาสำหรับประสงค์ของพระเจ้าต่อตัวคุณและโลก  พระประสงค์ของพระองค์ลึกซึ้งกว่าและฉลาดกว่าสิ่งใดที่เราคิดได้
10. จงสวดภาวนาและแล้วเริ่มตอบคำภาวนาของคุณ