แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สายประคำนำสันติภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่  9 ตรัสไว้ว่า “ลูกจงสวดภาวนาพร้อมกันที่บ้าน  และทุกคืนจงสวดลูกประคำเท่าที่สามารถ เพราะกิจการนี้เป็นการสรุปคำสั่งสอนและบทภาวนาของพระศาสนจักร”

พระแม่มารีย์เมื่อประจักษ์แก่แบร์นาแด๊ต ที่เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.1858  แม่พระทรงขอร้องให้สวดลูกประคำ และในปี  1917  ทรงประจักษ์ที่ตำบลฟาติมา ในประเทศโปรตุเกส แม่พระทรงแนะนำยาชินทาให้สวดลูกประคำเช่นกัน

เมื่อปี  ค.ศ.  1207  ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส  ได้เกิดลัทธิเฮเรติกขึ้น  ลัทธินี้ปลูกฝังความไม่เลื่อมใสในพระศาสนจักร พวกเฮเรติกได้แพร่อิทธิพลไปอย่างรวดเร็ว  ในขณะนั้นมีพระสงฆ์สเปนองค์หนึ่งชื่อ ดอมินิก เป็นพระสงฆ์ผู้มีความศรัทธาและความสามารถในการเทศน์อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะ  แทนที่การเทศนาในธรรมะจะหว่านล้อมให้พวกเฮเรติกได้สติรูสำนึก พวกเฮเรติกกลับคัดค้านมากขึ้น  และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ  จนนักบุญดอมินิกหมดหวัง ที่จะหาทางชนะได้  จึงออกจากเมืองตูลูส ตรงไปยังป่าแห่งหนึ่งและภาวนาเป็นเวลานาน  จนกระทั่งวันที่สามพระแม่พระมารีย์ทรงประจักษ์แก่นักบุญดอมินิก และได้ทรงสั่งให้ทำลูกประคำ สำหรับสวดต่างอาวุธ เพื่อต่อสู้กับพวกเฮเรติก

เมื่อนักบุญดอมินิกเข้าใจเรื่องการสวดลูกประคำแล้ว ก็หวนกลับไปยังเมืองตูลูส และอธิบายถึงการสวดลูกประคำให้แก่สัตบุรุษ พร้อมกับสวดภาวนาร่วมกันด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ตรัสไว้ว่า  “นอกจากมิสซาแล้ว  ไม่มีบทสวดใดจะสำคัญเท่ากับการสวดลูกประคำ”

        สวดสายประคำ  นำสันติภาพ  สู่ครอบครัว  และสังคม
        สายประคำสร้างกลุ่มคริสตชน  นำปวงชนสู่สันติภาพ
        สวดสายประคำสร้างเสริมศรัทธา  นำปวงประชาสู่สันติภาพ
        ร่วมกันสวดสายประคำ  เพื่อนำสันติภาพมาสู่โลก
        สันติภาพจะปรากฏ  ถ้าไม่ลดละสวดสายประคำ
        สันติภาพจะลงตัว  ถ้าทุกครอบครัวสวดสายประคำ
        สันติภาพแห่งดวงใจ  คือสายใยของสายประคำ
        สายประคำนำคุณค่าพระอาณาจักร  สู่ความรัก  สันติภาพ
        เรียงร้อยดวงใจสวดสายประคำ  สานสายสัมพันธ์แห่งสันติภาพ
        ประสานใจสวดสายประคำ  ประสานลำนำแห่งสันติภาพ

ที่มา : นิตยสาร สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่