แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สายประคำชนะบาป
วันหนึ่ง ขณะที่นักบุญโดมินิกกำลังเทศน์เรื่องการสวดสายประคำใกล้เมืองคาร์แคสซอน มีคนนำชายคนหนึ่งถูกปิศาจสิงมาหาท่าน ท่านได้ทำพิธีไล่ปิศาจต่อหน้าฝูงชนประมาณ 12,000 คน ปิศาจที่สิงอยู่ในคนบาปหนานี้ถูกบังคับให้ตอบคำถามของท่าน มันบอกว่า มีปิศาจ 15,000 ตน สิงอยู่ในร่างของชายผู้น่าสงสารนี้ เพราะเขาได้โจมตีรหัสธรรม 15 ข้อ ของการสวดลูกประคำ ปิศาจ 1,000 ตัวต่อ 1 รหัสธรรม มันเป็นพยานว่าการเทศนาให้คนเกิดความศรัทธาต่อสายประคำนั้น ทำให้นรกหวาดกลัวมาก และท่านนกับุญเป็นคนที่พวกปิศาจเกลียดที่สุด เพราะท่านได้ฉุดวิญญาณออกจากเขี้ยวเล็บของมัน ด้วยความศรัธทาต่อลูกประคำ

อ่านทั้งหมด