แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วีดีทัศน์ Five Loaves and Two Fishes (Thai Subtitles)

 

กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ

1. เกม คำที่ขาดหายไป บทอ่านจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่สอง 2 พกษ 4:42-44

2. เกม สายพานลำเลียง บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ยน 6:1-15

วิธีเล่น จดจำรูปภาพที่ท่านเห็น เมื่อสายพานหยุด คุณต้องแตะรูปภาพที่คุณเห็น ตามจำนวนที่บอก และให้ทันในเวลาที่กำหนด

 

049235c0b6587dfa025dfa04f335b9c3