แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง ครูคำสอน และบรรดาเด็กๆ ในตอนนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา ได้มีหัวข้อ สุขใจไปกับวันพระเจ้า จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยการส่งภาพระบายสี ใบงาน เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ท่านถ่ายรูปหรือสแกนภาพนั้นๆ ส่งมายังแผนกฯ ของเรา ช่องทางในการส่งจะอยู่ในใบงานนั้นๆ

สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะมีโอกาสได้รับรางวัลที่ 1 - 2 - 3 และทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจากแผนกฯ

คำแนะนำ

ผู้ปกครองสามารถใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อเตรียมจิตใจเด็กๆ ก่อนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือให้เด็กๆ ทำกิจกรรมระหว่างที่ผู้ใหญ่ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณก็ได้ 

ภาพยนตร์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก 1:21-28 (คลิ๊ก)

ภาพระบายสี  (คลิ๊ก)

02 สุขใจไปกับวันพระเจ้า อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 31 มกราคม 2021 re