แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บัญญัติแห่งสันติสุข 10 ประการ ของนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23
article 24มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะดำเนินชีวิตลอดทั้งวัน มองโลกในแง่ดี โดยไม่หวังว่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ให้หมดลงได้ในทันที
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะใส่ใจในการปรากฏตัวของฉัน ฉันจะแต่งกายสุภาพ ฉันจะไม่ขึ้นเสียง ฉันจะปฏิบัติตนด้วยความสุภาพและไม่วิจารณ์ผู้อื่น ฉันจะไม่เรียกร้องหรือบังคับให้ผู้อื่นปรับปรุงแก้ไขการกระทำของเขา แต่ฉันจะแก้ไขตัวเอง
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่จะฉันมีความสุข ในความมั่นใจว่าฉันถูกสร้างมาให้มีความสุข ไม่เฉพาะในโลกหน้า แต่ในโลกนี้ด้วย

มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นตามสภาพแวดล้อม โดยไม่เรียกร้องให้ผู้อื่นปฏิบัตตนตามที่ฉันปรารถนา
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะอ่านหนังสือดีๆ สัก 10 นาที จงจำไว้ว่าอาหารจำเป็นสำหรับร่างกายฉันใด การอ่านก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณฉันนั้น
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะกระทำกิจการที่ดี 1 อย่าง โดยไม่ต้องบอกให้ผู้อื่นทราบ
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะกระทำกิจการที่ไม่อยากทำอย่างน้อย 1 อย่าง และหากรู้สึกไม่พอใจใคร ฉันจะไม่ให้เขาสังเกตเห็น
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะทำแผนงานประจำวัน แม้อาจจะทำได้ไม่ครบ และฉันจะระมัดระวังจุดอ่อน 2 ประการ คือ ความใจร้อนและการลังเลใจ
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะเชื่ออย่างมั่นคงว่าพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าคุ้มครองดูแลฉันอย่างที่ไม่มีใครในโลกสามารถทำได้
มีแต่วันนี้เท่านั้น ที่ฉันจะไม่กลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันจะไม่ลังเลที่จะชื่นชมในสิ่งสวยงามและเชื่อมั่นในความดี

ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 151