แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

healing

สดด. 30:2-3 ข้า​แต่​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​ร้อง​ทูล​ขอ​ความ​อุปถัมภ์​จาก​พระ​องค์ และ​พระ​องค์​ได้​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​ให้​หาย ข้า​แต่​พระ​เจ้า ​พระ​องค์​ทรง​นำ​จิต​วิญญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ขึ้น​มา​จาก​แดน​ผู้ตาย ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​มี​ชีวิต จึง​ไม่​ต้อง​ลง​ไปสู่​ปาก​แดน 

ยรม. 30:17 เรา​จะ​รักษา​บาดแผล​ของ​เจ้า​ให้​หาย ​พระ​เจ้า​ตรัส