แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

giving

มธ. 6:3-4 ​ส่วน​ท่าน เมื่อ​ให้​ทาน อย่า​ให้​มือ​ซ้าย​ของ​ท่าน​รู้​ว่า​มือขวา​กำลัง​ทำ​สิ่งใด เพื่อ​ทาน​ของ​ท่าน​จะ​ได้​เป็น​ทาน​ที่​ไม่​เปิดเผย ​แล้ว​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​หยั่งรู้​ทุกสิ่ง จะ​ประ​ทาน​บำเหน็จ​ให้​ท่าน​

ฉธบ. 15:10 ​เมื่อ​ท่าน​ให้​เขา จง​ให้​เขา​อย่างใจ​กว้าง​ไม่​เสีย​ดาย แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์ ​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​อวย​พร​ท่าน​และ​การงาน​ทุกอย่าง​ที่​ท่าน​ทำ​และ​ตั้งใจ​ทำ