แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สิ่งที่โลกเรียกว่าความสุขนั้น มันเป็นเพียงความสบายชั่วคราวเท่านั้น
มันไม่ทำให้เราพึงพอใจ และมักจะนำความเสียใจมาให้เราเสมอ


แต่เลือกที่จะถูกข่มเหงร่วมกับประชากรของพระเจ้า
มากกว่าที่จะทำบาปแล้วมีความสุขสบายเพียงชั่วระยะหนึ่ง (ฮบ 11 : 25)