แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสตชนรู้สึกยินดีเวลามีปัญหา
เพราะพวกเขารู้ว่า
พระเจ้าใช้สถานการณ์ลำบาก เพื่อสร้างนิสัย
และเสริมให้ลูกๆ ของพระองค์เข้มแข็ง


พี่น้องทั้งหลาย
จงคิดว่า เป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบความยากลำบากต่างๆ
(ยก 1 : 2)