แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงคบกับคนชั้นเดียวกัน
13.     1ผู้ใดจับยางมะตอย มือก็จะเปื้อน
    ผู้ใดคบกับคนเย่อหยิ่งก็จะเป็นเหมือนกับเขา
    2อย่าแบกของหนักเกินกำลัง
    อย่าคบกับคนที่แข็งแรงและร่ำรวยกว่าท่าน
    ทำไมท่านจึงนำหม้อดินไปวางใกล้หม้อเหล็ก
    เมื่อกระทบกัน หม้อดินก็จะแตกa
    3คนร่ำรวยไปแกล้งเขาแล้วยังต่อว่าผู้อื่น
    คนยากจนถูกกลั่นแกล้ง แล้วยังต้องไปขอโทษ
    4ถ้าท่านเป็นประโยชน์ต่อคนร่ำรวย เขาจะเอาเปรียบท่าน
    ถ้าท่านขัดสน เขาจะละทิ้งท่าน
    5ถ้าท่านมี เขาจะมาอยู่กับท่าน
    จะปอกลอกท่านโดยไม่ละอายใจ
    เขาจะยิ้มกับท่าน จะให้ความหวังแก่ท่าน
    จะพูดดีกับท่าน ถามท่านว่า “คุณต้องการอะไร”
    6ถ้าเขาต้องการท่าน เขาจะหลอกลวงท่าน
    7เขาจะจัดงานเลี้ยงทำให้ท่านต้องอับอาย
    เขาจะทำเช่นนี้สองสามครั้งจนท่านหมดตัว
    แล้วเขาจะหัวเราะเยาะท่าน
    เมื่อเห็นท่าน เขาก็จะหลีกเลี่ยงท่าน
    สั่นศีรษะดูหมิ่นท่าน
    8จงระวังอย่าให้เขาหลอกลวงท่าน
    อย่าให้เขาดูถูกท่านเพราะความโง่เขลาของท่านb
    9เมื่อผู้มีอำนาจเชิญท่าน อย่ารีบด่วนรับเชิญ
    แล้วเขาจะรบเร้าเชิญท่านอีก
    10อย่าเสนอหน้า เพราะท่านจะถูกปฏิเสธ
    แต่อย่าห่างเหินเกินไป เพราะเขาจะลืมท่านc
    11อย่ายกตนเท่าเทียมกับเขา
    อย่าเชื่อคำพูดมากของเขา
    เพราะเขาพูดมากก็เพื่อลองใจท่าน
    แม้เมื่อเขายิ้ม เขาก็ยังทดสอบท่าน
    12ผู้ไม่เก็บความลับที่ได้ฟังมาเป็นคนใจร้าย
    เขาไม่ละเว้นที่จะทำร้ายและล่ามโซ่ท่าน
    13จงเอาใจใส่ระวังเขาให้ดี
    ท่านกำลังเดินไปสู่ความพินาศที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาd (14)
    15สรรพสัตว์ล้วนรักสัตว์ชนิดเดียวกัน
    มนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมรักผู้อยู่ในฐานะเดียวกันด้วย
    16สัตว์ทุกชนิดสมสู่กับสัตว์ชนิดเดียวกัน
    มนุษย์ก็สมาคมกับผู้ที่เหมือนกับตน
    17สุนัขป่าจะอยู่ร่วมกับลูกแกะได้หรือ
    คนบาปจะอยู่ร่วมกับผู้ยำเกรงพระเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกัน
    18หมาในกับหมาบ้านจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้หรือ
    เศรษฐีกับคนยากจนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้หรือe
    19ลาป่าเป็นเหยื่อของสิงโตฉันใด
    คนยากจนก็เป็นเสมือนอาหารของเศรษฐีฉันนั้น
    20สภาพต่ำต้อยเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับคนเย่อหยิ่งฉันใด
    คนยากจนก็เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับเศรษฐีฉันนั้น
    21ถ้าเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะล้ม มิตรสหายก็มาช่วยพยุงเขาไว้
    ถ้าคนยากจนล้มลง แม้แต่มิตรสหายก็ยังผลักเขาซ้ำอีกf
    22ถ้าเศรษฐีคนหนึ่งล้มลง คนจำนวนมากก็มาช่วยเหลือเขา
    แม้เขาพูดอย่างโง่เขลา ใครๆก็ชมเชย
    ถ้าคนต่ำต้อยล้มลง ใครๆก็ตำหนิเขา
    ถึงเขาจะพูดมีเหตุผล ก็ไม่มีใครสนใจ
    23เมื่อเศรษฐีพูด ทุกคนย่อมเงียบ
    และยกย่องคำพูดของเขาจนถึงฟ้า
    แต่ถ้าคนยากจนพูด ใครๆก็ถามว่า “คนนี้เป็นใครกัน”
    ถ้าเขาสะดุด ใครๆก็ยิ่งช่วยผลักเขาให้ล้มลง
    24ความร่ำรวยย่อมดีเมื่อไม่มีบาป
    ความยากจนย่อมชั่วร้ายตามความคิดของผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าg
    25ใจมนุษย์ย่อมปรากฏบนใบหน้า
    ทั้งเมื่อคิดดี หรือคิดชั่วร้าย
    26ใบหน้าแจ่มใสสะท้อนใจเป็นสุข
    แต่การคิดค้นสุภาษิตเป็นงานหนักh