แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มิตรแท้และมิตรเทียม
    8ในยามสุข ท่านไม่อาจรู้ว่าผู้ใดเป็นมิตรแท้
    แต่ในยามทุกข์ จะปรากฏชัดว่าผู้ใดเป็นศัตรู
    9เมื่อผู้หนึ่งประสบความสำเร็จ ศัตรูของเขาจะโศกเศร้าc
    แต่เมื่อเขามีความทุกข์ แม้แต่มิตรก็จะเหินห่าง
    10อย่าไว้ใจศัตรูเลย
    เพราะทองสัมฤทธิ์ขึ้นสนิมฉันใด
    ความชั่วของศัตรูก็จะปรากฏขึ้นฉันนั้น
    11แม้เขาจะถ่อมตนก้มศีรษะเดินมาพบท่าน
    จงเอาใจใส่ระวังเขาไว้ให้ดี
    จงทำกับเขาเหมือนผู้เช็ดกระจกเงา
    แล้วท่านจะเห็นว่าสนิมของเขาจะคงอยู่ไม่นานd
    12อย่าให้เขามายืนเคียงข้างท่าน
    เพื่อมิให้เขาผลักท่านออกและเข้ามาแทนที่
    อย่าให้เขานั่งข้างขวาของท่าน
    เพื่อเขาจะแย่งที่นั่งของท่านไม่ได้
    ในที่สุดท่านจะรู้ว่าข้าพเจ้าพูดถูก
    ถ้าท่านไม่เชื่อคำพูดของข้าพเจ้า ท่านจะต้องเสียใจ
    13ผู้ใดเล่าจะสงสารหมองูที่ถูกงูกัด
    หรือสงสารผู้ที่เข้าไปใกล้สัตว์ร้าย
    14ในลักษณะเดียวกัน ไม่มีผู้ใดสงสารผู้ที่คบคนบาป
    และร่วมทำบาปกับเขา
    15เขาจะอยู่กับท่านชั่วระยะหนึ่ง
    เมื่อท่านพลาดพลั้ง เขาก็จะไม่อยู่อีกต่อไป
    16ศัตรูปากหวาน
    แต่ใจของเขาคิดจะโยนท่านลงในคู
    ศัตรูบีบน้ำตาได้
    แต่เมื่อมีโอกาส เขาจะดูดเลือดของท่านไม่มีวันอิ่ม
    17ถ้าท่านประสบเหตุร้าย เขาจะมาพบท่านเป็นคนแรก
    เขาจะแสร้งทำเหมือนจะช่วยท่าน แต่แล้วเขาก็จะขัดขาท่านให้ล้ม
    18เขาจะสั่นศีรษะและตบมือเยาะเย้ยท่านe
    เขาจะพูดนินทาท่านหลายเรื่อง เผยโฉมหน้าที่แท้จริงของเขา