แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การให้ทาน
    8จงมีใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ขัดสน
    อย่าให้เขาต้องรอคอยรับทานจากท่าน
    9จงช่วยเหลือคนยากจนตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้
    เมื่อเขามีความต้องการ อย่าไล่เขากลับไปมือเปล่า
    10จงสละเงินเพื่อพี่น้องและมิตรสหาย
    อย่าเอาเงินซุกซ่อนไว้ใต้ก้อนหินให้เป็นสนิมเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
    11จงใช้ทรัพย์สมบัติของท่านตามที่พระผู้สูงสุดทรงบัญชา
    ท่านจะได้ประโยชน์มากกว่ามีทองคำ
    12จงสะสมการให้ทานของท่านไว้เหมือนเก็บพืชผลไว้ในยุ้งฉาง
    ทานเหล่านี้จะช่วยท่านให้พ้นจากเหตุร้ายทั้งปวง
    13ทานเหล่านี้จะป้องกันท่านจากศัตรู
    ดีกว่าโล่แข็งแกร่งและหอกหนัก