แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การให้ประกัน
    14คนดีย่อมเป็นประกันให้เพื่อนบ้าน
    ผู้ที่ไม่รู้จักอับอายเท่านั้นจะทอดทิ้งเขา
    15อย่าลืมบุญคุณของผู้เป็นประกันให้ท่าน
    เพราะเขามอบชีวิตของเขาเพื่อท่าน
    16คนบาปล้างผลาญทรัพย์สมบัติของผู้ให้ประกัน
    ผู้เนรคุณจงใจทอดทิ้งผู้ที่ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้น
    17การให้ประกันทำให้ผู้มีทรัพย์หลายคนต้องล่มจม
    ทำให้เขาต้องโคลงเคลงดุจคลื่นในทะเล
    18การให้ประกันทำให้ผู้มีอำนาจต้องเนรเทศตนเอง
    ต้องเร่ร่อนไปในหมู่ชนต่างชาติ
    19คนบาปที่เสนอตัวเป็นประกันเพราะหวังกำไร
    กลับจะต้องขึ้นศาล
    20จงช่วยเหลือเพื่อนบ้านตามความสามารถของท่าน
    แต่จงระวัง มิฉะนั้นท่านจะล่มจม