แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความยินดี
    21อย่าปล่อยจิตใจให้โศกเศร้า
    อย่าคิดมากจนต้องทรมานใจ
    22มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะจิตใจเบิกบาน
    ความร่าเริงทำให้มนุษย์อายุยืน
    23จงขจัดความกังวลf ปลอบใจให้แช่มชื่น
    จงขับไล่ความโศกเศร้าไปเสีย
    เพราะความโศกเศร้าทำให้หลายคนต้องล่มจม
    และไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเลย
    24ความอิจฉาและความโกรธทำให้อายุสั้น
    ความกังวลทำให้แก่ก่อนเวลาg
    25ผู้มีใจเบิกบานมีความสุขเมื่อกินอาหาร
    เขาจะกินสิ่งใดก็อร่อยทั้งนั้นh