แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทรัพย์สมบัติ
31.    1นอนไม่หลับเพราะอยากรวยทำให้ร่างกายทรุดโทรม
    ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติทำให้นอนไม่หลับ
    2ความกังวลที่นอนไม่หลับทำให้ความง่วงหายไปa
    เป็นเหมือนโรคร้ายทำให้นอนไม่หลับ
    3เศรษฐีทำงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติ
    เมื่อเลิกทำงาน เขาก็จมอยู่กับความสำราญ
    4คนยากจนทำงานเหน็ดเหนื่อยแทบจะไม่พอกิน
    ถ้าเขาเลิกทำงาน เขาก็จะยิ่งขัดสน
    5ผู้ที่รักทองคำจะเป็นผู้ชอบธรรมไม่ได้
    ผู้ที่แสวงหาความร่ำรวย ทรัพย์สมบัติก็จะทำให้เขาหลงทางb
    6หลายคนเสียไปเพราะทองคำ
    ทั้งๆที่มองเห็นความพินาศอยู่ต่อหน้าc
    7ทองคำเป็นกับดักdคนที่แสวงหาเงินทองอย่างหลงใหล
    คนโฉดเขลาจะติดกับนั้น
    8เศรษฐีที่คนทั่วไปเห็นว่าไม่มีความผิดย่อมเป็นสุข
    เขาไม่แสวงหาแต่ทองคำe
    9เขาเป็นใคร เราจะได้ยกย่องว่าเป็นสุข
    เขาทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจในหมู่ชน
    10เขาได้ผ่านการทดลองในเรื่องนี้ แต่เขาดีพร้อม
    การทดลองนี้ทำให้เขาภูมิใจ
    เขาจะล่วงละเมิดก็ได้ แต่ไม่ได้ล่วงละเมิด
    เขาจะทำความชั่วก็ได้ แต่ก็ไม่ได้ทำ
    11ทรัพย์สินของเขาจะมั่นคง
    ประชากรที่ชุมนุมกันจะชมเชยการทำทานของเขาf