แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรู้จักประมาณ
    27ลูกเอ๋ย จงบังคับตนตลอดชีวิต
    จงดูว่าสิ่งใดทำร้ายท่าน จงหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น
    28เพราะทุกสิ่งไม่เหมาะกับทุกคน
    และไม่ใช่ทุกคนชอบสิ่งเดียวกัน
    29อย่าตะกละอาหารอร่อยทุกอย่าง
    อย่ากินเพียงเพื่อความอร่อยเท่านั้น
    30เพราะกินมากเกินไปเป็นภัยแก่สุขภาพ
    การกินไม่รู้จักอิ่มทำให้ปวดท้อง
    31หลายคนตายเพราะกินมากเกินไป
    ส่วนผู้ที่รู้จักบังคับตนจะมีอายุยืนยาว