แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

28 พฤษภาคม

 

“ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน” (มก 10 : 44)

St.Joseph May 28

อย่าได้คาดหวังสิทธิพิเศษใด ๆ เลย

 

บทไตร่ตรอง

ถ้าเราดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าที่ทรงทำงานภายในตัวเรา เราจะไม่ต้องการรางวัล หรือ เกียรติยศใด ๆ เรารู้ว่าเรากำลังทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็เพียงพอแล้ว นั่นคือ การรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้รักได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ด้วยเทอญ 

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 28 May book