พระอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

“พระอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร” (มธ 19:16) (2052-2054, 2075-2076)
พระเยซูเจ้าทรงตอบชายหนุ่มที่ตั้งคำถามนี้กับพระองค์ว่า “ถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดร ก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิด” แล้วทรงเสริมอีกว่า “แล้วจงติดตามเรามาเถิด” (มธ 19:17,21)

การติดตามพระเยซูเจ้าหมายถึงการปฏิบัติตามพระบัญญัติ   บทบัญญัติมิได้ถูกลบล้าง แต่มนุษย์ได้รับเชิญให้ค้นพบในพระบุคคลของพระอาจารย์ผู้ได้ทรงทำให้เป็นจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ครบครันในพระองค์เอง และทรงเผยแสดงความหมายที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งทรงยืนยันถึงความถูกต้องตลอดกาลของพระบัญญัติ