ความหวังคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความหวังคืออะไร (1817-1821, 1843)
ความหวังคือคุณธรรมทางเทววิทยาซึ่งทำให้เราปรารถนาและรอคอยชีวิตนิรันดรจากพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นความบรมสุขของเรา ด้วยการวางความหวังของเราไว้ในพระสัญญาของพระคริสตเจ้า และวางใจในความช่วยเหลือของพระหรรษทานของพระจิตเจ้า เพื่อจะได้มาซึ่งความหวังและความมั่นคงไปจนจบชีวิตของเราบนโลกนี้