foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
200
11920
51433
85985
330048
18320227
Your IP: 3.85.214.125
2020-07-10 01:02

สถานะการเยี่ยมชม

มี 135 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ชาวคาทอลิกคนหนึ่งคือใคร?
a248ec21eda612e25b234b6fd9c0b1bc•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งคือคริสตชนคนหนึ่งผู้เป็นสมาชิกของชุมชนความเชื่อหนึ่งที่บอกเล่าทัศนคติของพระเยซูเจ้าและตอบสนองต่อการประทับอยู่ของพระองค์ในท่ามกลางเรา   ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรักสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในชุมชนนี้ และใช้ความสามารถพิเศษของเขาหรือเธอรับผิดชอบสร้างสรรค์ชุมชน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเชื่อในพระเจ้าพระบิดาของเราผู้เปี่ยมด้วยความรัก  พระองค์ทรงสร้างเรา พี่น้องชายและหญิง รวมถึงทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่  ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเรา นั่นคือพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงได้รับชัยชนะเหนือความตายเพื่อให้เรารอดพ้นจากบาป และทรงมอบชีวิตนิรันดรให้กับเรา
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า, พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา

•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเชื่อในพระจิตเจ้า และการประทับอยู่อย่างทรงอานุภาพของพระจิตเจ้าในพระศาสนจักรและในโลก  ชาวคาทอลิกยอมรับและใช้พระพรมากมายที่พระจิตเจ้าประทานแก่เรา และมีเพียงพระจิตเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้คาทอลิกคนหนึ่งยอมรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาหรือเธอ
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูเจ้า คือรักพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง,  รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง, ให้อภัยต่อศัตรู, เผื่อแผ่ความช่วยเหลือไปยังคนยากจน ผู้ที่ขาดความช่วยเหลือ และผู้ที่ถูกขับออกจากสังคม
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งทำงานเพื่อความสันติและความยุติธรรม  ดังนี้จึงเป็นการช่วยพระเจ้าแผ่ขยายพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ให้เป็นเหมือนในสวรรค์
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรำลึกถึงพระธรรมล้ำลึกปัสกาโดยการดำเนินชีวิตอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่างการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ได้แก่ การสำนึกถึงความจำเป็นของการให้อภัยผ่านทางพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งชื่นชมในศีลมหาสนิท ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแสดงความรักของพระเจ้าที่หล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา และเป็นหนทางที่ได้เปรียบสำหรับการได้พบกับพระเยซูเจ้า องค์พระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ชาวคาทอลิกคนหนึ่งมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนในพิธีศีลมหาสนิททุกๆ วันอาทิตย์
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งจะให้เวลาสำหรับพัฒนาชีวิตภาวนา เพราะการภาวนาจะนำไปสู่มิตรภาพที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเคารพนับถือและอ่านพระคัมภีร์ ซึ่งบรรจุพระวาจาของพระเจ้า
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยอมรับบทบาทของผู้มีอำนาจอย่างถูกต้องในพระศาสนจักร ตัวอย่างเช่น โดยการขอคำแนะนำสำหรับการตัดสินใจด้านศีลธรรมจากครูที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักร
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งรับใช้ผู้อื่นโดยการเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงล้างเท้าให้กับบรรดาสาวกของพระองค์ และทรงสั่งเราให้ทำเช่นเดียวกัน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งประกาศพระวาจาของพระเจ้า โดยการยอมรับพระเยซูเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์อย่างเปิดเผย  ชาวคาทอลิกคนหนึ่งยินดีที่จะเผชิญหน้ากับการเยาะเย้ยและความเจ็บปวดเพราะการทำตามความจริงจากพระวรสาร
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งพยายามเอาอย่างพระนางมารีย์ ผู้เป็นพระมารดาพระเจ้าและมารดาของพระศาสนจักร และให้ความเคารพต่อท่านนักบุญทั้งหลาย ในฐานะแบบอย่างของการดำเนินชีวิตคริสตชน
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลปกป้องชีวิตมนุษย์อย่างเต็มกำลัง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งสิ้นชีวิตตามธรรมชาติของร่างกาย  ในทางปฏิบัติคาทอลิกได้ปกป้องชีวิตมนุษย์ที่บริสุทธิ์โดยการต่อต้านการทำแท้ง, สงคราม, การฆ่าตัวตายด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์, ความยากจนที่น่าสังเวช, และการทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยวิธีอื่นๆ
•    ชาวคาทอลิกคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูคริสตเจ้า, พระศาสนจักรของพระองค์, และโลก ที่ซึ่งพวกคาทอลิกจะประกาศข่าวดีของพระผู้ไถ่ผู้เปี่ยมด้วยความรักและความกรุณา โดยใช้คำพูดและการกระทำ

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk