^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

จงไปประกาศพระวรสารทั่วทุกแห่งหนจนสุดปลายแผ่นดิน

จงไปประกาศพระวรสารทั่วทุกแห่งหนจนสุดปลายแผ่นดิน
ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศพระวรสารแก่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก
-    พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกดังที่พระบิดาได้ส่งพระองค์เองมาในโลก
“พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20:21)
“พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา
เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:18-19)

-    ให้เป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดที่ได้เห็นได้ฟังมา “เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น” (กจ 1:22)
-     ให้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงชนะความตายและความทุกข์โดยการกลับคืนพระชนม์
-     ให้ไปสั่งสอนนานาชาติให้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เชื่อก็จะได้รอดพ้น
-      ให้ทำพิธีล้างบาป เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
-      พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”
-      พระเยซูเจ้าทรงบอกเรื่องการถูกเบียดเบียน แต่พระองค์จะอยู่กับสาวก ช่วยเหลือพวกเขาทุกเวลาจนถึงวาระสุดท้าย
-      พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงส่งพระจิตแนะนำและพูดจาแทนท่าน
-      พระเยซูเจ้าทรงสัญญาอีกว่า พวกท่านจะทำอัศจรรย์ดังที่พระองค์ทรงเคยกระทำ จะขับไล่ปีศาจในนามของพระองค์ จะพูดภาษาใหม่ จะจับงูได้ ดื่มยาพิษโดยไม่ได้รับอันตราย จะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นจะหายจากโรคภัย
    “พระคริสตเจ้าจะทรงครองราชย์ตลอดนิรันดร” (เทียบ วว 11:15)
     “อาเมน ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” (วว 22:20)

ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวกว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงสั่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศพระวรสารทั่วโลกในนามของพระองค์
พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไรแก่สาวก?
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับสาวกตลอดไปจนถึงวันสิ้นพิภพ
พระเยซูเจ้าทรงส่งใครมาเป็นผู้ช่วยอัครสาวก?
พระองค์จะทรงส่งพระจิตเจ้ามาเป็นผู้ช่วย ผู้นำ ผู้ดลใจและผู้พูดแทนอัครสาวก

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10805
11924
10805
64225
390163
17123988
Your IP: 3.233.220.21
2020-04-05 23:03

สถานะการเยี่ยมชม

มี 180 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk