^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

พระวาจาของพระเจ้า การแต่งงานและครอบครัว

พระวาจาของพระเจ้า การแต่งงานและครอบครัว


85.    สมัชชายังสังเกตเห็นความจำเป็นที่จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างพระวาจา การแต่งงาน และครอบครัวคริสตชน  จริงอยู่ “เมื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้า พระศาสนจักรแสดงให้ครอบครัวคริสตชนเห็นอัตลักษณ์แท้จริงของตน นั่นคือเขาเป็นอะไรและต้องเป็นอย่างไรตามแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  ดังนั้น เราต้องไม่ลืมเลยว่า “พระวาจาของพระเจ้าอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการแต่งงาน” (เทียบ ปฐก 2:24) และพระเยซูเจ้าเองก็ทรงประสงค์ให้รวมการแต่งงานไว้ในสถาบันของพระอาณาจักรของพระองค์ (เทียบ มธ 19:4-8)” โดยทรงยกฐานะขึ้นให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีจารึกไว้ตั้งแต่แรกเริ่มในธรรมชาติมนุษย์ “ในการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ชายและหญิงกล่าววาจาพยากรณ์ว่าจะมอบชีวิตให้แก่กันจริงๆ เพื่อทั้งสองคนจะได้เป็น ‘เนื้อเดียวกัน’ เป็นเครื่องหมายความสัมพันธ์ของพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร (เทียบ อฟ 5:31-32)”  ความซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระเจ้ายังชวนให้เราสังเกตว่าในปัจจุบันสถาบันนี้ถูกโจมตีจากหลายด้านในความรู้สึกนึกคิดของสมัยนี้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความสับสนในเรื่องความรักและวิธีคิดใหม่ๆที่ลดคุณค่าของร่างกายมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ พระวาจาของพระเจ้าจึงกล่าวย้ำถึงความดีตั้งแต่แรกเริ่มของมนุษย์ ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมาให้เป็นชายและหญิง อีกทั้งยังทรงเรียกมาให้มีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันและบังเกิดผล
    จากธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่เรื่องการแต่งงานนี้เอง บิดามารดาจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อบุตร อย่างที่ไม่อาจจะละเลยได้ การเป็นบิดามารดาที่แท้จริงจึงหมายถึงการถ่ายทอดและเป็นพยานถึงความหมายของชีวิตในพระคริสตเจ้า อาศัยความซื่อสัตย์และเอกภาพในชีวิตครอบครัว สามีภรรยาจึงเป็นคนแรกที่จะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่บุตรของตน ชุมชนของพระศาสนจักรต้องค้ำจุนและช่วยเหลือให้มีการภาวนา การฟังพระวาจา และความรู้จักพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นในครอบครัว เพราะเหตุนี้ สมัชชาจึงปรารถนาให้ทุกบ้านมีพระคัมภีร์ และเก็บรักษาไว้ในที่เหมาะสม เพื่อจะอ่านและใช้พระคัมภีร์ได้ในการภาวนา บรรดาพระสงฆ์ สังฆานุกร และฆราวาสที่ได้รับการเตรียมตัวอย่างดีจะต้องให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นได้ในเรื่องนี้ สมัชชายังเตือนให้จัดตั้งกลุ่มเล็กๆในครอบครัวเหล่านี้ เพื่อภาวนาและรำพึงข้อความจากพระคัมภีร์ร่วมกัน  สามีภรรยายังต้องระลึกไว้ด้วยว่า “พระวาจาของพระเจ้าให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่ายิ่งได้เมื่อเกิดมีความยากลำบากขึ้นในชีวิตคู่และครอบครัว”
    ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้ายังปรารถนาจะเน้นคำแนะนำที่สมัชชาให้ไว้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในความสัมพันธ์กับพระวาจาของพระเจ้า ทุกวันนี้ “ความรอบรู้ของสตรี”  - ตามสำนวนภาษาที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 มักจะทรงใช้ – มีส่วนอย่างมากในการให้ความรู้เรื่องพระคัมภีร์แก่ชีวิตส่วนรวมของพระศาสนจักรมากกว่าแต่ก่อน และยังรวมถึงการศึกษาค้นคว้าด้านพระคัมภีร์อีกด้วย สมัชชายังพิจารณาเป็นพิเศษถึงบทบาทพิเศษของสตรีในครอบครัว ในการศึกษา ในการสอนคำสอน และในการสื่อสารคุณค่าต่างๆด้วย เธอเหล่านี้มีความสามารถที่จะ “ปลุกการฟังพระวาจา ชวนให้มีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระเจ้า สื่อความหมายของการให้อภัยและการแบ่งปันพระวรสาร”  เช่นเดียวกับที่เธอยังรู้จักเป็นผู้สื่อความรัก เป็นครูสอนความเมตตากรุณา และเป็นผู้สร้างสันติ สื่อความอบอุ่นและความเห็นอกเห็นใจกันในโลกที่บ่อยๆตัดสินผู้อื่นโดยใช้มาตรการเลวทรามที่คิดแต่จะเอาเปรียบและได้ผลกำไร

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8116
16498
71043
402208
816522
16638575
Your IP: 18.232.125.29
2020-02-27 21:25

สถานะการเยี่ยมชม

มี 176 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk