^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

คุณค่าของวัฒนธรรมสำหรับชีวิตมนุษย์

พระวาจาของพระเจ้าและวัฒนธรรม

คุณค่าของวัฒนธรรมสำหรับชีวิตมนุษย์


109.    ข่าวดีที่ยอห์นประกาศเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพระวาจาของพระเจ้า (คือพระวจนาตถ์) กับถ้อยคำของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สื่อข่าวดีนี้แก่เรา เมื่อพิจารณาเรื่องนี้ สมัชชาบรรดาพระสังฆราชได้ถกเถียงกันมากถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระวาจาของพระเจ้ากับวัฒนธรรม พระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยพระองค์แก่มนุษย์ที่อยู่ต่างหากเป็นเอกเทศ แต่ทรงใช้ภาษา ภาพพจน์ และเครื่องหมายที่ใช้กันอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆ ความสัมพันธ์นี้บังเกิดผลมากมาย ดังที่ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรเป็นพยานได้อย่างมาก ในปัจจุบัน ปัญหานี้มีรูปแบบใหม่ที่แตกต่างกันเนื่องจากการประกาศพระวรสารแผ่ขยายและตั้งมั่นในวัฒนธรรมหลากหลาย และในระยะหลังนี้อารยธรรมตะวันตกได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก สภาพการณ์เช่นนี้ก่อนอื่นหมดจึงหมายความว่าวัฒนธรรมมีความสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์แต่ละคน ปรากฏการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมในหลายรูปแบบเป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์ของมนุษย์ “มนุษย์เราดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาตามวัฒนธรรมของตน ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นสายสัมพันธ์เฉพาะที่ผูกมัดผู้คนไว้ด้วยกัน และกำหนดเอกลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเอกลักษณ์ทางสังคมของความเป็นอยู่อย่างมนุษย์” 
    ตลอดเวลาหลายศตวรรษพระวาจาของพระเจ้าได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมหลากหลาย ได้สร้างคุณค่าพื้นฐานทางศีลธรรม งานยิ่งใหญ่ทางศิลป และวิถีชีวิตที่ดีเลิศ  ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการที่พระคัมภีร์และวัฒนธรรมต้องเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าปรารถนาจะบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมว่าเขาไม่ต้องกลัวอะไรเมื่อเข้ามาพบพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระวาจาไม่เคยทำลายวัฒนธรรมที่แท้จริง แต่คอยปลุกให้แสวงหารูปแบบใหม่ที่ดีกว่า เหมาะสมกว่า และมีความหมายมากกว่าอยู่เสมอ วัฒนธรรมใดๆที่แท้จริงและมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างแท้จริงนั้นต้องเปิดหาอุตรภาพ และเปิดหาพระเจ้าในที่สุด

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6295
11887
73612
311075
816522
16547442
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-21 09:57

สถานะการเยี่ยมชม

มี 371 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk