foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
15150
13179
37610
275073
816522
16511440
Your IP: 3.229.118.253
2020-02-18 18:07

สถานะการเยี่ยมชม

มี 387 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระวาจาของพระเจ้าและการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ

คุณค่าของการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ


117.    พระศาสนจักรยอมรับว่าองค์ประกอบสำคัญยิ่งของการประกาศพระวาจาก็คือการเสวนากับมนุษย์ผู้มีน้ำใจดีทุกคน และโดยเฉพาะกับบุคคลที่เป็นสมาชิกของธรรมประเพณีทางศาสนาต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงรูปแบบต่างๆของการผสมผเสความคิด (syncretism) และการคิดว่าคุณค่าขึ้นอยู่กับความนิยม (relativism) ตามหลักการที่กำหนดไว้ในคำประกาศ Nostra aetate ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และคำสอนทางการต่อมาของสมเด็จพระสันตะปาปาหลายพระองค์  กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วในสมัยของเรา ทำให้ประชาชนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาแตกต่างกันเข้ามาอยู่ร่วมกันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นับว่าเป็นโอกาสเหมาะเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดจากใจจริงทางศาสนาอาจส่งเสริมความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันของมวลมนุษย์ได้. เป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมของเรา ซึ่งบ่อยๆเป็นสังคมโลกียนิยม ที่ศาสนาต่างอาจเสริมสร้างความคิดที่เห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเป็นรากฐานของความดีทุกอย่าง ทรงเป็นบ่อเกิดที่ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตศีลธรรม และเป็นฐานค้ำจุนความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน
    ตัวอย่างเช่น ในธรรมประเพณีของชาวยิว-คริสตชน เราพบหลักฐานยืนยันถึงความรักของพระเจ้าต่อชนทุกชาติแล้วในพันธสัญญากับโนอาห์ พระองค์ทรงรวมประชาชนเหล่านี้ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยใช้ “รุ้งบนเมฆ” เป็นสัญลักษณ์ (ปฐก 9:13,14,16) และยังทรงรวมมวลมนุษย์ไว้เป็นครอบครัวเดียวกันตามคำพยากรณ์ของบรรดาประกาศก (เทียบ อสย 2:2ฯฯ; 42:6; 66:18-21; ยรม 4:2; สดด 47) เราพบหลักฐานยืนยันถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและจริยธรรมความรักต่อมนุษย์ทุกคนได้ในหลายธรรมประเพณีทางศาสนาที่สำคัญ