แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเธอจึงหลบซ่อน

หัวข้อ     ท่านไม่สามารถซ่อนตัวจากพระเจ้าได้
พระคัมภีร์     เวลาเย็นวันนั้น  เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า
(ปฐก 3:8)
อุปกรณ์    เลือกเด็กให้เป็นผู้ช่วย 3 คน และถ่ายเอกสาร “ข้อแก้ตัว” (อยู่ในหน้าถัดไป) ให้เขาคนละแผ่น ก่อนเริ่มสอนให้ผู้ช่วยทั้ง 3 คนนี้ ไปซ่อนในบริเวณใกล้ๆ กับสถานที่เรียน

เนื้อหา

มีใครเคยหลบซ่อนคนอื่นบ้าง?  ทำไมจึงต้องหลบซ่อน? (ให้เด็กตอบ) เราหลบซ่อนด้วยเหตุผลต่างๆกัน บางคนหลบซ่อนเมื่อมีปัญหา หรือไม่ต้องการทำบางสิ่งบางอย่าง เราหลบซ่อนเมื่อเรากลัว และบางครั้งเราหลบซ่อนเพื่อความสนุกสนาน เช่นการเล่นซ่อนหา
วันนี้ครูได้ขอให้พวกเราบางคนเล่นเกมหลบซ่อน ดูซิว่าพวกเราจะหาพบหรือไม่ (แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่มในการค้นหา) เมื่อกลุ่มใดพบให้นำผู้ที่พบมาไว้หน้าห้อง  เมื่อพบทุกคนแล้ว   ให้เรามาดูซิว่าทำไมพวกเขาจึงหลบซ่อน
 
ครูถามคำถาม
- คุณเป็นใคร ?
- ทำไมคุณจึงหลบซ่อน?
(เด็กแต่ละคนตอบคำถามตามใน “ข้อแก้ตัว” คนละข้อ)
นานมาแล้วมีคน 2 คน  พยายามซ่อนตัวให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า
อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
อาดัมและเอวารู้ว่าตนเองไม่เชื่อฟังพระเจ้า มีความกลัวที่จะบอกกับพระองค์ ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามที่จะซ่อนตัวเองจากพระเจ้า แต่พระองค์ก็ยังคงพบพวกเขา เหมือนกับที่เราไปหาแล้วพบเพื่อนๆ ของเราที่ซ่อนตัวอยู่
พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เราหลบซ่อนเมื่อเรากลัว เราสามารถบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับพระองค์  เพราะพระองค์ทรงทราบทุกอย่างในสิ่งที่เรากระทำ และสิ่งที่เราคิด พระยังคงรักเราและให้อภัยเราเสมอ ถึงแม้เราจะไม่เชื่อฟังพระองค์    ดังนั้น เราจึงไม่ควรหลบซ่อนจากพระเจ้า

 
ข้อแก้ตัว

1. คุณเป็นใคร?
    ฉันคือพ่อ และแม่ของ .......................................................................... (ชื่อเด็ก)
•    ทำไมคุณจึงหลบซ่อน ?
•    ฉันหลบซ่อน เพราะฉันไม่อยากทำอาหารเย็น เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครชอบอาหารที่ฉันปรุง
2. คุณเป็นใคร?
ฉันเป็นนักเรียน ชั้น..........................................................
•    ทำไมคุณจึงหลบซ่อน ?
•    ฉันหลบซ่อน เพราะฉันไม่อยากทำการบ้าน ฉันกลัวว่ามันจะยากเกินไปสำหรับฉัน
3. คุณเป็นใคร?
ฉันเป็นนักขับร้องของวัด
•    ทำไมคุณจึงหลบซ่อน
•    ฉันหลบซ่อน  เพราะฉันไม่ต้องการร้องเพลงเดี่ยว  ฉันกลัวขายหน้าและร้องผิด
(ครูสามารถเปลี่ยนคำตอบได้ตามความเหมาะสม)