แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรามีเพื่อนในที่สูง

หัวข้อ     กฎของพระเจ้า
พระคัมภีร์      เขาทั้งหลายจึงว่า มาเถิด เราจงสร้างเมืองและสร้างหอให้ยอดสูงเทียมฟ้า เราจงสร้างชื่อเสียงไว้เพื่อเราจะไม่ต้องกระจัดกระจายกันไปทั่วแผ่นดิน พระยาห์เวห์เสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้น (ปฐก 11:4-5)           
อุปกรณ์    บันไดแบบพับได้ 1 อัน ในแต่ละขั้นบันไดให้ติดป้าย “จำนวนเงิน” ไว้ (เช่น 10 บาท 100 บาท)
 

 

 

เนื้อหา
นักเรียนเคยเห็นตึกที่สูงมากๆ หรือไม่? (ให้เด็กตอบ) ในปัจจุบันตึกสูงๆ เราสามารถเห็นได้ทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆ แต่ในสมัยพระคัมภีร์  ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเตี้ยๆ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัย และทำงานในเต็นท์ ในครั้งหนึ่ง มีบางคนคิดสร้างตึกสูงๆ พวกเขาต้องการชื่อเสียงว่าเป็นผู้ที่สร้างตึกสูงที่สุด เมื่อสร้างตึกสูงขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาเริ่มคิดว่าจะสร้างขึ้นไปถึงสวรรค์ไปยังที่ประทับของพระเจ้า จึงสร้างสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนคิดว่าพวกเขาสามารถอยู่สูงเท่าพระเจ้า
แต่พวกเขาคิดผิด เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าเสด็จลงมาทอดพระเนตรเมือง และหอที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นนั้น” ไม่ว่าเขาจะสร้างสูงสักเพียงใด พระเจ้าก็ยังคงอยู่สูงกว่าพวกเขาเสมอ
มิใช่เราทุกคนที่สร้างตึกสูงๆ แต่มีบางครั้งที่เราคิดว่าเราอยู่สูงกว่าพระเจ้า (ครูให้เด็กขึ้นบันไดที่เตรียมมา)
บางคนคิดว่ามีเงินมากๆ สามารถเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ (ในขณะที่เด็กก้าวขึ้นบนบันไดขั้นแรก ครูถามคำถาม) ถ้ามีเงินมากๆ เธอจะซื้ออะไร? (ให้เด็กตอบ) แล้วพวกเราจะซื้ออะไร? (ให้เด็กที่ไม่ได้ขึ้นบันไดตอบ) บางคนจะซื้อของไร้สาระมากมาย
เมื่อก้าวขึ้นบนบันไดขั้นที่ 2 ครูถามว่า
ตอนนี้เธอสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ เธอจะซื้ออะไร?
(หลังจากนั้นถามเด็กๆ ที่ไม่ได้ขึ้นบันไดด้วยคำถามเดียวกัน)
เมื่อเด็กก้าวขึ้นบนบันไดขั้นที่ 3 ครูถามว่า
รู้สึกว่าเธอจะมีเงินมากขึ้น มีของต้องการซื้อมากขึ้น เธอจะใช้เงินซื้ออะไร? (ให้เด็กตอบ )
เสียใจเธอไม่สามารถซื้อได้
ใครเป็นผู้ให้เงินเรา? (ให้เด็กตอบ)
พระเจ้าทรงทราบว่าเราต้องการเงินเพื่อซื้อของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  เงินเป็นของประทานจากพระเจ้า  เราจึงควรใช้ให้ถูกทาง มิใช่เพื่อทำให้ตนเองอยู่เหนือผู้อื่น หรือแสดงว่าตนเป็นเหมือนพระเจ้า
เราต้องจำไว้ว่า ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเป็นเหมือนพระเจ้า พระเจ้าเท่านั้นที่จะเหมือนพระองค์เอง ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราอยู่สูงเพียงใด  พระเจ้าก็ยังเสด็จลงมาทอดพระเนตรเรา พระเยซูเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้เพื่อรัก และรับใช้เรา พระองค์เสด็จลงมาอย่างต่ำต้อย (ครูให้เด็กลงจากบันได) เพื่อแสดงให้เราเห็นถึงความหมายของคำว่ารับใช้ผู้อื่นด้วยความทนทุกข์ทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา พระองค์ไม่ต้องการให้เราอยู่เหนือผู้อื่น แต่ต้องการให้เรารับใช้ พระเจ้าเท่านั้นที่อยู่เหนือเราทุกคน เรามีเพื่อนในที่สูง