แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โปรดประทานอาหารประจำวัน

หัวข้อ    พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรา
พระคัมภีร์    โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ (มธ 6:11)
อุปกรณ์         เขียนข้อความ “โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้” ลงในกระดาษแข็ง เพื่อนำไปติดไว้บนบอร์ด (ถ้าเตรียมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 42 แล้วไม่ต้องเขียนใหม่)
ผ้าปูโต๊ะเพื่อปูที่พื้น 1 ผืน จานกระดาษ ขนมปัง 1 แถว จัดเตรียมจานตั้งไว้บนผ้าปูโต๊ะ ส่วนขนมปังให้เก็บไว้ก่อน

เนื้อหา

วันนี้ครูอยากเชิญพวกเราให้มาร่วมรับประทานอาหารกับครู  (ชี้ไปที่ผ้าปูโต๊ะ) ให้ทุกคนหาที่นั่งตามสบาย และเราจะต้องสวดภาวนาก่อนรับประทาน ให้เราสวดบทภาวนาของพระเจ้าโดยเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงของวันนี้ที่ครูติดเพิ่มด้วย (ครูนำเด็กๆ สวด ตามที่เขียนไว้)
(ครูชูขนมปังขึ้น) ดูนี่สิ! เราขออาหาร (ขนมปัง) พระเจ้าก็ประทานให้ เอาละ! เรารับประทานกันเถอะ
(ครูส่งขนมปังต่อๆ ไปให้เด็ก)  ครูกำลังคิดถึงพิซซ่า หรือไม่ก็       มักกะโรนีผัด แต่พระเยซูทรงสอนเราให้สวดขออาหารประจำวัน ไม่ใช่พิซซ่า หรือมักกะโรนีประจำวัน โดยปกติคงไม่มีใครรับประทานแต่ขนมปัง (ข้าว) อย่างเดียว จริงหรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ครูเดาได้เลยว่าถ้าพวกเรากินแต่ขนมปัง (ข้าว) อย่างเดียวทุกๆ วัน พวกเธอต้องเบื่อแน่ๆ เมื่อประชาชนชาวอิสราเอลอยู่ในทะเลทราย พวกเขาบ่นว่าหิวโหย ดังนั้น พระเจ้าจึงประทานขนมปังให้พวกเขาทุกวัน  ให้เพียงพอในแต่ละวัน พวกหนูรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น? พวกเขาก็ยังบ่นว่าอีกเหมือนเดิม พวกเขาต้องการมากกว่าขนมปัง
เมื่อเราภาวนาขออาหารประจำวัน เราบอกพระเจ้าให้ประทานอาหารเพียงพอแก่เราในแต่ละวัน เรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำภาวนาของเราในวันพรุ่งนี้ และก็จะประทานให้อีกในวันนั้น
แต่พระเจ้าประทานให้เรามากกว่าอาหาร พระองค์ประทานบ้าน และครอบครัวให้เอาใจใส่เรา พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยความรัก ประทานวัดให้เรา ประทานประเทศให้เรา ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ มาพร้อมกับอาหารประจำวัน
พระเจ้าทรงเป็นผู้ให้แต่สิ่งดีๆ แก่เรา ทรงสดับฟังและตอบรับคำภาวนาของเรา พระองค์ประทานทุกอย่างที่เราต้องการ และให้มากกว่านั้นด้วย