แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า

หัวข้อ    การให้อภัย
พระคัมภีร์      โปรดให้อภัยความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลาย เหมือนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้ทำผิดต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
(มธ 6:12)
อุปกรณ์         เขียนข้อความ “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น” ลงในกระดาษแข็งเพื่อนำไปติดไว้บนบอร์ด ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว (ถ้าเตรียมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 42 แล้วก็ไม่ต้องเขียนใหม่)
ตะกร้าใส่ผลไม้หรือขนมเพื่อแบ่งให้กับเด็กๆ

เนื้อหา

ดูซิ! วันนี้ครูมีอะไรมา (ชูตะกร้าขนมให้เด็กๆ เห็น) ตะกร้าขนม สมมุติว่ามีคนให้ตะกร้าขนมนี้เป็นของขวัญแก่ครู  ครูไม่ได้ซื้อไม่ได้หามา โชคดีจริงๆ ใช่ไหม? (ให้เด็กๆ ตอบ)
บางทีครูอาจจะแบ่งขนมเหล่านี้ให้พวกเธอ   คงจะดีไม่ใช่น้อย         จริงไหม? พวกหนูชอบขนมเหล่านี้หรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ถ้าครูให้พวกเธอทั้งหมด ครูก็ไม่มี หรือว่าครูจะไม่แบ่งให้พวกเธอ เอ! หรือว่าให้ตอบคำถามใครตอบได้ก็ได้ขนม
แต่ครูไม่ได้ซื้อไม่ได้หาของเหล่านี้มา มีบางคนเขาให้มา ถ้าครูได้รับขนมเหล่านี้มาฟรีๆ ครูก็ควรให้พวกเราฟรีๆ ด้วยจริงไหม? (ให้เด็กๆ ตอบ)
การแบ่งปันขนมของครูในวันนี้ เหมือนกับส่วนหนึ่งของบทภาวนาของพระเจ้าในวันนี้ว่า (อ่านข้อความที่เขียนไว้บนกระดาษแข็ง) ให้เราอ่านบทภาวนาตั้งแต่แรกที่เราเริ่มเรียนด้วย (ครูชี้ที่ข้อความที่ติดไว้ตั้งแต่แรกให้เด็กอ่าน)
พระเจ้าทรงแบ่งปันการให้อภัยด้วยการส่งพระเยซูเจ้าลงมาสิ้น         พระชนม์เพื่อเรา  และพระองค์ปรารถนาให้เราแบ่งปันการให้อภัยของเรากับผู้อื่นด้วย แต่หลายครั้งเราได้ลืมการให้อภัยของพระเจ้า           เราโกรธเคืองผู้อื่นและไม่ให้อภัยแก่เขา ดังนั้น พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้วอนขอพระเจ้า ให้พระองค์ช่วยเราให้รู้จักอภัยให้ผู้อื่น
เพราะพระเจ้าทรงแบ่งปันการให้อภัยแก่ฉัน ฉันจึงต้องแบ่งปันการให้อภัยกับผู้อื่นด้วยนั้นคือการเฉลิมฉลอง ให้เราไหว้ซึ่งกันและกันอันเป็นเครื่องหมายแห่งการให้อภัย (ให้เวลาเด็กไหว้)
มีใครอยากได้ขนมไปเลี้ยงฉลองบ้าง? ขนมที่ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องหา แต่ได้มาฟรีๆ เหมือนกับการให้อภัยของพระเจ้า (ครูแบ่งขนมให้เด็กๆ)